Nils Røvik og Arnt Reitan i gang med grøfting.                                                            Jentene dro ned mye kvist som motorsagene kappet ned.

5.-6. september:

Bra innsats på 
høst-dugnad!

De første startet opp kl 07.30 og slik fortsatte det søndag morgen. 

Helgens høstdugnad ble en suksess! Sola kom som bestilt og alle hadde tatt med seg det gode humøret. Det har blitt ryddet opp
rundt hallen og utebanen, kuttet ned trær og det har blitt arbeidet
på utebanen med gravemaskin og skovel!

Klubben vil rette en stor takk til Tove Ø, Guro, Yngvild, Andre med
flere som dro igang helgas dugnad. Lørdag startet de ivrigste å arbeide allerede kl 07.30 å hele dagen strømmet det på med folk
til det ble var mellom 30 og 40 stykker.

Så mange folk har ikke jeg opplevd på dugnad før. Det er lagt ned
en fantastisk innsats begge dager og resultatet er godt synlig.

En spesiell takk rettes til:

Haugen & Reitan AS for lån av maskiner

Malia for sponsing av maling

Ivar Heggdal for lån av shovel

Nils Røvik som den store primus motor!

Klubben ønsker på det sterkeste å takke alle bidragsyterne,
som gjorde en heroisk innsats i helgen. Tusen takk!

 

Opp langs hallen ble det bedre fremkommelighet med mindre buskvekster.

Deiig gryterett fikk alle som Inger Lise Hagen hadde laget.


Litt posering etter ei økt

Hele langsiden langs hallen ble rensket for endel skog.

Nils og Arnt tar en pause - vel forjent!