HallenLitt historie

Molde Rytterklubb ble stiftet 25. august 1975. Tilholdsted var Slemmen gård på Kviltorp i Molde. Virksomheten var turriding
og litt rideundevisning på marka like ved.

Da gården tre år senere skulle rives pga planlagt boligbebyggelse, flyttet klubben ned til Enen gård på Nedre Fuglset. Stallen der ”levde” på dispensasjon fra fylkesveterinæren. Det var stor
aktivitet med turriding og kurs, noen medlemmer dro også
utenbys på stevner.

I 1984 ble Enen fraflyttet da låven der skulle rives pga ny bebyggelse. Hestene ble da flyttet til Årødalen, henholdsvis til Andreas Mauseths stall (som nå er fraflyttet), og til Terje
Hoels stall, som er dagens tilholdssted.

Året før fikk imidlertid klubben 40-årig bykselsavtale med kommunen på Hausoa. En rekke alternative steder for nytt anlegg ble vurdert i disse årene uten å komme videre i planleggingen.

I 1987 ble klubben splittet opp i henh Molde Rytterklubb og Molde Hestesportsklubb.

Molde Rytterklubbs virksomhet på Hoel-gården har hovedsaklig vært for ryttere med egne hester, fram til HorseFactory i sept. 2002 kom med hester og instruktør fra Stjørdal, og startet rideskole. Året etter, da HorseFactory trakk seg ut, overtok klubben selv driften, men med innleide hester og lokal instruktør.

I alle disse årene har et betydelig antall dugnadstimer og mye engasjement gått med i det man trodde kunne bli et permanent tilholdssted. Leiekontrakten ble imidlertid sagt opp da Terje Hoel solgte stedet til Planor. Arbeidet med nytt anlegg ble derfor iverksatt.