Hall og områdeleie

Hall- og områdeleie gleder for ryttere som ikke er oppstallet i stall Tussefjell.
For oppstallører og rideskoleelever på skolehester er denne leien inkl. i stalleien.
Sist oppdatert mai 2020

 

 

 

Priser er oppgitt per hest / ekvipasje.

Gjelder for: Fri bruk av hall og baner utenom tider satt opp til organisert trening, kurs og rideskole.

For årskort for familie og/eller flere hester gjelder egne priser etter avtale.