Grønt Kort-kurs i helgen:

Deltok fra hele fylket

Mange deltok på Grønt kort kurs lørdag 29. oktober fra hele fylket. Guro Grønningsæter 
hadde de to første bolkene med KR-kurs og sikkerhet, mens Ida-Elin Sunde hadde praksis i 
stall- og rideprøven. Hele 18 deltakere, hvorav 10 stykker fra egen klubb. Her er noen av 
Møre og Romsdals fremtidige konkurranseryttere!